Debreceni Vizsgaközpont Kft.
> Vizsgaszervezés országszerte
> 20 év tapasztalat
MAGUNKRÓL ELÉRHETŐSÉG VIZSGASZERVEZÉS KÉPZÉS ÜGYINTÉZÉS LETÖLTÉSEK MINŐSÉGÜGY
„Önnek van egy problémája, nekünk van egy megoldásunk!”

Minőségbiztosítási keretrendszer

A Debreceni Vizsgaközpont Kft. rendelkezik a 2013.évi LXXVII. törvény a Felnőttképzésről, a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet az engedélyezési eljárásról, az 58/2013. (XII.13.) NGM a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről rendeleteknek való megfelelések szerint meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelő minőségbiztosítási rendszerrel.

Minőségbiztosítási rendszer bemutatása

A Debreceni Vizsgaközpont Kft. 2014.05.16. től vezette be a Felnőttképzők Szövetsége által kidolgozott FVSZ:MIR:017 egyedi azonosítójú rendszert. A felhasználói szerződés alapján, 2015.12.31.-ig alkalmazta.
2016.01.01.-től az EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. által kidolgozott EDC:PRO:2016/0097 regisztrációs számú rendszer került bevezetésre, mely jelenleg is érvényes.
Az 58/2013. (Xii.13.) NGM rendelet 2. §-a alapján (3) az alábbiakban felsorolt tartalmi elemeiből áll.

Jogszabályi hivatkozás A minőségbiztosítási rendszer tartalma A minőségbiztosítási rendszer melyik fejezetében/alfejezetében/pontjában található
2§ (3) a) A minőségpolitikára vonatkozó alábbi dokumentumok, illetve információk, tartalmi elemek
aa) a minőségre vonatkozó intézményi stratégia, EDC-
ab) az intézmény szervezeti egységei és alkalmazottai minőségbiztosítással kapcsolatos felelősségét EDC-MBK
ac) a képzésben résztvevők bevonásának módját a minőségbiztosítás megvalósításába, EDC-MBK
ad) a minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kisérésének és felülvizsgálatának módját EDC-MBK
2§ (3) b) A képzési programokkal kapcsolatos minőségbiztosítási dokumentumok
ba) a képzési programok és tananyagok tervezésével és tartalmi felülvizsgálatával kapcsolatos eljárást, EDC-M-3BA
bb) a képzési programok végrehajtásához szükséges személyi feltételek biztosítására vonatkozó eljárást, EDC-M-3BB
bb)a képzési programok végrehajtásához szükséges tárgyi feltételek biztosítására vonatkozó eljárást, EDC-M-3BB
bb) a képzési programok végrehajtásához szükséges pénzügyi források biztosítására vonatkozó eljárást, EDC-M-3BB
bc) a képzésben résztvevő felnőttek előrehaladásának és teljesítményének figyelemmel kisérésére vonatkozó módszereket, EDC-M-3BC
bd) a munkáltatók és a munkaerőpiac egyéb szervezetei képzési programokkal kapcsolatos véleménye visszacsatolására vonatkozó eljárást EDC-M-3BD
be) a képzési programok nyilvánosságával kapcsolatos eljárást; EDC-M-3BE
2§ (3) c) Az oktatók felkészültségével, oktatói kompetenciáik folyamatos fejlesztésével kapcsolatos dokumentumok, illetve tartami elemei
ca) az oktatók alkalmazásával kapcsolatos követelményeket és eljárás EDC-M-3CACB
cb) az oktatók kompetenciáinak fejlesztésével kapcsolatos módszerek EDC-M-3CACB
cc) az oktatók teljesítményével kapcsolatos visszacsatolásra vonatkozó eljárás EDC-M-3CACC
2§ (3) d) Az intézmény információs rendszere
da) a képzésben résztvevő felnőttek tanulási eredményeivel kapcsolatos adatok gyűjtésére és elemzése EDC-MBK
db) a képzésben résztvevő felnőttek elégedettség-mérésével kapcsolatos adatok gyűjtése elemzése EDC-M-3DF
dc) az oktatói teljesítményekkel kapcsolatos adatok gyűjtése és elemzése EDC-M-3BA
dd) az intézmény rendelkezésére álló erőforrások hatékonyságával kapcsolatos adatok gyűjtése és elemzése EDC-M-3BA
de) a képzésekkel megszerzett kompetenciák munkaerő-piaci hasznosulásával kapcsolatos adatok gyűjtése és elemzése EDC-M-3BA
Jogszabályi hivatkozás A minőségbiztosítási rendszer tartalma A minőségbiztosítási rendszer melyik fejezetében/alfejezetében/pontjában található
df) az intézmény tevékenységével összefüggő információ nyilvánosságával összefüggő eljárásra EDC-M-3F
2§ (3) e) A panaszok kezeléséről szóló dokumentum, mely tartalmazza a panaszok kivizsgálásának és kezelésének módjára vonatkozó tartami elemek EDC-M-3F
2§ (3) f) Az intézmény minőségbiztosítási rendszerének működtetése során keletkezett eltérések kiküszöbölésére irányuló helyesbítő, és ismételt előfordulásuk megakadályozására irányuló megelőző tevékenységek menetét tartalmazó dokumentum, illetve tartami elemei EDC-M-3F
2§ (3) g) Az intézmény tevékenységének önértékelésére vonatkozó eljárást tartalmazó dokumentum, illetve tartami elemei EDC-M-3G

A minőségbiztosítási rendszer működtetése:

Napi szintű működtetése érdekében a megjelölt eljárások alkalmazásába bevonja a folyamat minden érintett (külső és belső) szereplőjét.

Érdeklődők telefonon, elektronikusan, személyesen a Debreceni Vizsgaközpont Kft. fiókirodájában, ügyfélfogadási időben: 4033 Debrecen, Kinizsi u. 90/A. Hétfőtől-csütörtökig 8:00-16:00, pénteken 8.00-12.00 között vagy postai levelezéssel kaphatnak felvilágosítást, tájékoztatást.

Adatokat gyűjtünk és elemzünk a képzésben résztvevő felnőttek tanulási eredményeivel, a képzésben résztvevő felnőttek elégedettség-mérésével, az oktatói, az intézmény rendelkezésére álló erőforrások hatékonyságával, a képzésekkel megszerzett kompetenciák munkaerő-piaci hasznosulásával kapcsolatosan, valamint az intézmény tevékenységével összefüggő információ nyilvánosságával összefüggően. Honlapunkon tesszük közzé a képzési tevékenységre vonatkozó naprakész mennyiségi és minőségi információkat.