Bevezetés

Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 20. § (1) bekezdése, valamint az európai általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban GDPR) 12. cikk (1) bekezdése értelmében a Debreceni Vizsgaközpont Kft. (továbbiakban DVK) mint képző és vizsgaszervező (továbbiakban Adatkezelő) tájékoztatja az érintetteket a DVK képző és vizsgaszervező tevékenységével összefüggő adatkezelésről.

Adatkezelő

Az összegyűjtött, kezelt és felhasznált személyes adatokért felelős önálló adatkezelő a Debreceni Vizsgaközpont Kft. (továbbiakban DVK), székhely: 1157 Budapest, Nyírpalota u. 57. fsz.4., fióktelep/levelezési cím: 403 Debrecen, Kinizsi u. 90A.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármely kérdése van az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, vagy panaszt szeretne tenni személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a vizsgkozpontkft.hu honlapon megtalálható központi elérhetőségeken.

Érintettek

Ez az Adatvédelmi Nyilatkozat a képzésszervezéssel, képzéssel, vizsgaszervezéssel, vizsgával összefüggő személyes és egyéb adatai gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozik.

Címzettek

Az Ön adataihoz való hozzáférés a DVK-nál csak azokra a személyekre korlátozódik, azok számára ezek az adatok a munkakörük teljesítéséhez/ellátásához szükségesek.

Az Ön adatait adott célból az alábbiakban felsorolt címzettekhez illetve címzett kategóriákhoz továbbíthatjuk:

1.)Hatóságok, bíróságok, külső szakértők, kinevezettek, megbízottak és hasonló harmadik felek, amelyek nyilvános szervezetek vagy szervek az alkalmazott jogszabályok által megkövetelt vagy megengedett módon.
2.)Adatkezelők akikre szerződéses kötelezettségek vonatkoznak a személyes adatok védelméhez szükséges technikai é szervezeti biztonsági intézkedések végrehajtására, valamint a személyes adatoknak csak a munkakörük teljesítésének/ellátásának megfelelő kezelésére.
3.)Magánszemély/harmadik felek akik a DVK képzésszervezéssel, képzéssel, vizsgaszervezéssel, vizsgával összefüggő személyes és egyéb adatai gyűjtésére, kezelésére és felhasználására az adott kezelési célhoz megfelelő utasításoknak megfelelően történő kezeléssel.

Határon átnyúló adatátvitel

A személyes adatok címzettjei közül egyesek az Magyarországon kívüli országokban működhetnek, ahol az adatvédelmi törvények más szintű védelmet nyújtanak. Az ilyen címzetteknek történő adatátvitel tekintetében a címzettekkel való adatátviteli megállapodások megkötésével az általános szerződéses feltételek alapján.

Az adatkezelés időtartama

Az Ön személyes adatait szigorúan a kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges mértékben és a személyes adatok összegyűjtési céljai eléréséhez szükséges időtartamra tároljuk illetve tárolják szolgáltatóink a jogi vagy szabályozási kötelezettségeinknek megfelelően.

Ha személyes adatinak további használata már nem szükséges, akkor azokat töröljük a nyilvántartásainkból illetve lépéseket teszünk az adatok titkosítására a jogi vagy szabályozási kötelezettségeinknek megfelelően.

Az Ön jogai

Ha hozzájárulását adta személyes adatkezelési tevékenységgel kapcsolatosan, akkor többek között az alábbi jogok illetik meg az EU Általános Adatvédelmi Rendeletéből (továbbiakban GDPR) adódóan:

- Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
- Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)
- Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
- Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
- Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Kérjük vegye figyelembe a nemzeti adatvédelmi szabályok esetleges egyéb szabályozását.
A felsorolt jogainak gyakorlása nem befolyásolja a gyakorlás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosításai

Ez az Adatvédelmi Nyilatkozat időről időre frissítést igényelhet. Fenntartjuk a jogot az Adatvédelmi Nyilatkozat bármikor történő módosítására vagy kiegészítésre.